Vælg en side

Habitushuset Ahornvej

Antal pladser

2

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

VISITATION

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset
ahornvej

HabitusHuset Ahornvej består af et rækkehus med 2 boliger og et personalerum. Hver bolig har egen indgang, eget toilet, bad og køkken samt egen indhegnet have. Fælles er der en garage, der fungerer som vaskerum, hvor hver beboer har egen vaskemaskine osv.
Omgivelserne på Ahornvej er meget rolige. Der er tale om en villavej med naboer og grønne omgivelser. Ahornvej 8 ligger for enden af en blind vej i Helsinge.

Alle beboere kan biddrage til fællesskabet med de kompetencer og det overskud, de besidder, og indenfor de rammer som de føler sig trygge ved. Der gøres på denne måde meget ud af, at der eksisterer et aktivt fællesskab, som alle beboere kan tage del i. I HabitusHuset Ahornvej er det vigtigt at alle beboerne har individuelle muligheder for at til og fravælge hvilke fællesskaber og omganget af disse, den enkelte beboer ønsker og kan deltage i.

Se botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Pædagogiske metoder og individuelle behov

I alle HabitusHusene er der stort fokus på den enkeltes behov. Det fokus er der selvfølgelig også i HabitusHuset Ahornvej. Alle mennesker er unikke individer, og derfor har vi også alle forskellige behov, lyster og interesser, der skal værnes om. Derfor gøres der også brug af forskellige pædagogiske metoder og arbejdsvinkler, så man sikrer, at hver eneste dag på botilbuddet er individuelt tilpasset til den enkelte beboer. Dette gøres med henblik på at sørge for, at hver dag bliver en god dag, hvor positive oplevelser præger beboernes hverdag.

Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der årligt opsættes mål, delmål samt vælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Disse udviklingsplaner tager afsæt i borgers egne ønsker, samt kommunens bestilling. HabitusHuset inviterer kommunen til udviklingsplan møde én gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis kommunen vurderer, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af HabitusHuset. 

Personalet på
Ahornvej

Det er personalet, i HabitusHuset Ahornvej der formår at skabe stabile og trygge rammer.  Personalet arbejder i faste teams på omkring 3-5 personer omkring hver enkelt borger.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.