Vælg en side

Habitushuset Ahornvej

Antal pladser

2

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

VISITATION

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset
ahornvej

HabitusHuset Ahornvej består af et rækkehus med 3 selvstændige boliger (bolig 1, 2 og 3). Der er plads til to beboere, som bor i henholdsvis nr. 1 og 3. Den midterste bolig er personalerum. Hver bolig har egen indgang, eget toilet, bad og køkken samt egen indhegnet have. Fælles er der en garage, der fungerer som vaskerum, hvor hver beboer har egen vaskemaskine osv.
Omgivelserne på Ahornvej er meget rolige. Der er tale om en villavej med naboer og grønne omgivelser. Ahornvej 8 ligger for enden af en blind vej i Helsinge.

Alle beboere kan biddrage til fællesskabet med de kompetencer og det overskud, de besidder, og indenfor de rammer som de føler sig trygge ved. Der gøres på denne måde meget ud af, at der eksisterer et aktivt fællesskab, som alle beboere kan tage del i. I HabitusHuset Ahornvej er det vigtigt at alle beboerne har individuelle muligheder for at til og fravælge hvilke fællesskaber og omganget af disse, den enkelte beboer ønsker og kan deltage i.

Se botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Pædagogiske metoder og individuelle behov

I alle HabitusHusene er der stort fokus på den enkeltes behov. Det fokus er der selvfølgelig også i HabitusHuset Ahornvej. Alle mennesker er unikke individer, og derfor har vi også alle forskellige behov, lyster og interesser, der skal værnes om. Derfor gøres der også brug af forskellige pædagogiske metoder og arbejdsvinkler, så man sikrer, at hver eneste dag på botilbuddet er individuelt tilpasset til den enkelte beboer. Dette gøres med henblik på at sørge for, at hver dag bliver en god dag, hvor positive oplevelser præger beboernes hverdag.

Der udarbejdes udviklingsplaner, hvor der årligt opsættes mål, delmål samt vælges pædagogiske metoder til arbejdet hermed. Disse udviklingsplaner tager afsæt i borgers egne ønsker, samt kommunens bestilling. HabitusHuset inviterer kommunen til udviklingsplan møde én gang årligt og fremsender dagsorden forinden. Hvis kommunen vurderer, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette af HabitusHuset. 

Personalet på
Ahornvej

I Habitus er personalets vigtigste opgave at minimere problemskabende adfærd og maksimere livskvalitet. Vejen dertil, kan se forskellig ud fra borger til borger og det essentielle er, at det er borgerens behov der er i centrum.

Personalet arbejder med en særlig anerkendende pædagogisk tilgang, kaldet ’De Tre P’er’: Professionel, privat og personlig.

At opretholde en professionelisme, i forhold til at håndtere og omgås mennesker, der lever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, er helt essentielt, når man arbejder med faglig omsorg. Det er ligeledes vigtigt, at beboerne føler, at personalet gør en indsats i forhold til at danne relationer til dem, hvor de ansatte giver noget af sig selv i processen. Når de ansatte giver noget af dem selv, mærker beboerne det, hvilket ofte har en positiv indvirkning på samspillet med fagperson og beboer, da det signalerer en vis dybde og autenticitet. Netop denne autenticitet er vigtigt i mødet med beboere – men også i mødet med de pårørende. Det er nemlig en ekstrem høj prioritet i HabitusHuset Ahornvej at have et velfungerede og godt pårørendesamarbejde. Det skal være en tryg og god oplevelse at have en af sine nærmeste boende på et af vores botilbud. Vi ønsker nemlig altid, at pårørende til beboere i HabitusHuset Ahornvej skal sidde med følelsen af, at dem de elsker, er i det bedste og mest kompetente hænder.